Sztuka dwudziestolecia międzywojennego

Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1980

redakcja: Anna Marczak

wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

rok wydania: 1982, Warszawa

format: 174 x 244

liczba stron: 348

oprawa: twarda

Spis treści:

 • Tadeusz Stefan Jaroszewski, Wstęp
 • Andrzej Turowski, Ideologiczna czy socjalistyczna? Stan i perspektywy badawcze sztuki polskiej dwudziestolecia międzywojennego
 • Elżbieta Grabska, lata 1914 – 18 i 1939 – 49, z problemów periodyzacji okresu zwanego dwudziestoleciem
 • Andrzej K. Olszewski, Krytyka sztuki nowoczesnej we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Sergiusz Michalski, Nowa Rzeczowość – ikonografia, funkcje, historia recepcji
 • Teresa Grzybkowska, Nowa Rzeczowość i jej polskie refleksy
 • Piotr Rudziński, Między konformizmem a awangardą. O krytyce Stefanii Zahorskiej
 • Joanna Pollakówna, Józefa Czapskiego pisanie o sztuce
 • Piotr Piotrowski, Witkacy a paradygmat awangardy
 • Małgorzata Sobieraj, Grupa Krakowska i sztuka rewolucyjna w punkcie wyjścia
 • Wojciech Lipowicz, Zysk i powinność. Dzieło sztuki w polskiej reklamie turystycznej w latach trzydziestych
 • Marek Borowski, „Arkady” (1935 – 39) – kompleksowe spojrzenie na sztukę. Ideowo-artystyczna problematyka czasopisma
 • Ernest Niemczyk, Domy własne architektów wrocławskich 1900-34. Utopie kultury i artystyczne wizje
 • Łukasz Heyman, Uzdrowiska górskie w Rzeczypospolitej. Problemy architektury
 • Tadeusz Stefan Jaroszewski, Koniec feudalizmu?
 • Jan Skuratowicz, Architektura Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Janusz Bogdanowski, Główne kierunki rozwoju sztuki ogrodowej okresu międzywojennego na południu Polski
 • Paweł Banaś, Początki polskiego wzornictwa przemysłowego na przykładzie szkieł huty „Niemen”
 • Andrzej Ryszkiewicz, Muzeum Śląskie w Katowicach

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany